Teenus

kriisikaart

Kriisikaart on mõeldud inimesele, kellel on tekkinud vaimse tervise halvenemise tõttu kriisiseisund ja kes kogeb sellega seotud segadust.

Kriisikaart on isiklik, pangakaardi suurune kokkuvolditav kaart. Kriisikaart on kriisilele eelnev tahteavaldus – abivahend, mis sisaldab olulist sellest, kuidas ümbritsevad inimesed saavad kriisis olijat aidata. Kaardil on kirjas:

  • Kuidas Sa soovid olla aidatud psüühilisest tervisest tingitud kriisi ajal?
  • Mida peavad Sinu abivajaduse märkajad tegema?
  • Kellega võivad nad ühendust võtta?
  • Millised on kokkulepped ravimeeskonnaga ja toetajatega.

Kaart võimaldab säilitada teatud kontrolli kriisisituatsioonis ja haavatavas olukorras, vähendab sundi ja survet.

Kriisikaardi koostamine on vabatahtlik. Kriisikaardi koostamisel abistab kriisikaardi nõustaja ja kogemusnõustaja. 

Kriisikaart on kokkuvõte laiemast ohumärkide plaanist. Kaarti uuendatakse vajadusel. 

Uuri kriisikaardi näidist siit.

nõustamine

Saad kasutada nõustaja toetust, kes on saanud vastava väljaõppe. Nõustamise ajal on võimalik kasutada kogemusnõustaja tuge. Kogemusnõustajal on isiklik taastumise kogemus ja ta saab Sind aidata oma soovide väljendamisel. 

Kriisikaardi nõustaja abil otsustad, millist infot kriisikaardile kirjutad. Oma soovide läbi mõtlemine on oluline heaolu saavutamiseks, kriiside ennetamiseks ja leevendamiseks. Kaardil saad esile tuua, milline abi on Sinu puhul kõige efektiivsem ja väärikust toetav ka kõige raskemates vaimse tervise olukordades. Samuti saad nimetada ravimeid, organisatsioone ja inimesi, keda soovid kriisi situatsioonis enda kõrvale või kodul silma peal hoidma. Või soovid ehk märkida, kelle palud oma lemmiklooma eest hoolitsema. 

Nõustamisprotsessi tulemusena valmib Sinu kriisiolukordi ennetav ja leevendav kriisikaart.

taastumine ja heaolu

Kriisikaart on osa suuremast taastumisplaanist. Kriisikaardi nõustaja aitab Sind ka sellega. Näiteks veendub nõustaja, et kriisiplaan sobib Sinu ravi- ja rehabilitatsiooniplaaniga.

Nõustamisel käsitletakse põhjalikult Sinu soove ja vajadusi elus ja kriisiolukorras. Kriisiplaanis näed ette, kuidas peaks Sind abistama ja kellelt soovid seda abi saada kui asjad ei lähe just kõige paremini. Kriisikaart ja kriisiplaan kuuluvad Sulle ja Sina otsustad, kes plaani näeb. Hea on näidata kriisiplaani enda ümber igapäevaselt olevatele aitajatele. Siis saad kriisi ajal usaldada, et nad täidavad Sinu plaani nii nagu soovisid.

beach, lighthouse, sand